«ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
   
Նորություններ

Հիսուն տարի անց «Սեզամի փողոց» հաղորդաշարը հասանելի է 150 երկրների երեխաների, ովքեր այդ դասերի միջոցով ոչ միայն սովորում են ճանաչել տառերն ու թվերը, այլ նաև իրենց զարգացման համար կարևոր սոցիալ-հուզական հմտություններ են ձեռք բերում: «Սեզամի փողոցը» դարձել է աշխարհի ոչ պաշտոնական ամենամեծ մանկավարժը:
Գործընկերներ

 

Մենք Facebook-ում


Տատիկի ժամացույցը, Գյուլբադան Զաքաևա

Տատիկի ժամացույցը

Գյուլբադան Զաքաևա

 

¸áñ»ÝÁ ëÇñáõÙ ¿ ù³Ý¹»É ˳ճÉÇùÝ»ñÁ, µ³Ûó ݳ ãÇ ëÇñáõÙ Ñ»ïá ѳí³ù»É ¹ñ³Ýù: ¸áñ»ÝÁ ÑÛáõñ ¿ ·ÝáõÙ ï³ïÇÏÇÝ, ¨ ÑdzÝáõÙ ¿ Ýñ³ ųٳóáõÛóáí: ܳ ù³Ý¹áõÙ ¿ ųٳóáõÛóÁ: ºñµ ݳ ѳë³Ï³ÝáõÙ ¿, áñ Çñ ëÇñ»ÉÇ ï³ïÇÏÇ Å³Ù³óáõÛóÁ ãÇ Ï³ñáÕ í»ñ³Ýáñá·»É, ¸áñ»ÝÁ áõ½áõÙ ¿ ëáíáñ»É, û ÇÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñ³Ýáñá·»É ù³Ý¹³Í Çñ»ñÁ: 


  
Մեր գործընկերները