«ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
   
Նորություններ

«Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամը արդեն երկրորդ տարին Հայաստանում ներկայացնում է «Բեռնար վան Լիր» հիմնադրամի կողմից հրատարակվող «Վաղ մանկության կրթության խնդիրները» միջազգային հանդեսը։
Գործընկերներ

 

Մենք Facebook-ում

Մենթորական ծրագիր


Տարիներ շարունակ վաղ մանկության զարգացման ծրագրերով հանրապետության նախադպրոցական հաստատություններում և տարրական դպրոցներում աշխատելու ընթացքում մեր առջև ծառացավ «Քայլ առ քայլ» ուսուցիչներին շարունակաբար օգնելու, աջակցելու և ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու խնդիրը։

 

Ինչպե՞ս կարող են վերապատրաստողները և մենթորներն օգնել ուսուցիչներին ներդնել ուսուցչի չափորոշիչները: Ի՞նչ արդյունավետ մեխանիզմներ կան ուսուցչի աշխատանքը բարելավելու, նրա մասնագիտական որակները բարձրացնելու, ուսուցչի աշխատանքի ընթացքում ծագած խնդիրների լուծումները գտնելու համար: Այս և նման հարցերի պատասխանները գտնելու համար «Քայլ առ քայլ» ԲՀ նախաձեռնեց մենթորական ծրագիրը:

 

Ծրագրի նպատակն է մենթորների միջոցով աջակցել  զարգացման տարբեր մակարդակների վրա գտնվող ուսուցիչներին բարձրացնելու իրենց մասնագիտական որակը։ Այդ աջակցությունն իրականացվում է խորհրդատվության, դիտարկումների, հետադարձ կապի և ուղղորդված ինքնավերլուծության հատուկ գործընթացի միջոցով:

 

Մենթորական աշխատանքը որակի բարձրացմանը նպաստող կազմակերպված մի մոտեցում է, որն ուղղված է դասարաններում կամ խմբասենյակներում «Քայլ առ քայլ»-ի ուսուցիչների չափորոշիչների կիրառմանը։

 

Գործընթացը հիմնված է հետևյալ բաղադրիչների վրա.

 

1. «Քայլ առ քայլ»-ի ուսուցիչների չափորոշիչները

 

Սա այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է որակի բարձրացման գործընթացը: Չափորոշիչները ներկայացնում են այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են՝ ուսուցչի գործունեության բոլոր ոլորտների պահանջները բավարարելու համար: Մեր չափորոշիչներում այդ ոլորտները յոթն են, որոնք ընդհանուր գծերով ներկայացնում են «Քայլ առ քայլ»-ի հիմնադրույթները, փիլիսոփայությունը և դրան համահունչ համակարգում են արդյունավետ, ամբողջական ուսումնական ծրագիրը:

 

Ծրագրում ներկայացվում են ուսուցիչների չափորոշիչների հետևյալ ոլորտները.

 

 • Հաղորդակցում
 • Ընտանիք և համայնք
 • Ներառում, բազմազնություն և ժողովրդավարական արժեքներ
 • Գնահատում և պլանավորում
 • Ուսումնական ռազմավարություններ
 • Ուսումնական միջավայր
 • Մասնագիտական զարգացում

 

2. «Քայլ առ քայլի» ուսումնական ձեռնարկները

 

«Քայլ առ քայլի» ձեռնարկները չափորոշիչների իրականացման և որակի բարձրացման միջոցներ են։ Դրանք ուսուցիչներին առաջարկում են այնպիսի ուսումնական ռազմավարություններ, որոնք երեխայակենտրոն են և խթանում են համագործակցային ուսումնառությունը:

 

Այդ ռազմավարությունները կիրառվում են ցանկացած ոլորտի ուսումնական նյութը ներկայացնելու ընթացքում:

 

Նյութի մատուցումն ու յուրացումն առավելագույնս արդյունավետ են այն դեպքում, երբ սովորողները բազմազան եղանակներով փորձում են կիրառել իրենց նոր գիտելիքները:

 

Հենց այդ նպատակով էլ «Քայլ առ քայլի» ձեռնարկներն այնպես են մշակված, որ աշակերտներն  ակտիվորեն ներգրավվեն ուսումնական գործընթացում, ոչ թե ժամանակի մեծ մասն անցկացնեն պասիվ ունկնդիրների դերում:

 

Ձեռնարկներում  ներկայացված մեթոդների ու հնարների կիրառման մեջ հմտանալով՝  ուսուցիչներն ի վիճակի են լինում արդյունավետ ներդնելու դրանք տարբեր թեմատիկ ոլորտներում և հարմարեցնելու իրենց աշակերտների կարիքներին:  Դա խթանում է աշակերտների ակտիվությունը և բարձրացնում ուսուցման և ուսումնառության որակը:

 

«Քայլ առ քայլի» ձեռնարկներում ներառված են ուսուցման և ուսումնառության աշակերտակենտրոն բազմաթիվ միջոցներ և մեթոդներ, ինչպիսիք են.

 

 • համագործակցային ուսումնառություն,
 • արդյունավետ ընթերցանության ուսուցում,
 • գրելու գործընթացի արդյունավետ ուսուցում,
 • թեմատիկ ուսուցում,
 • խնդիրների լուծման և հարցումների վրա հիմնված ուսումնական մեթոդներ։

 

3.Մասնագիտական զարգացմանը նպաստող մենթորական մոտեցում

 

Մենթորական աշխատանքն օգնում է ուսուցիչներին ըմբռնելու ուսուցչի չափորոշիչները և նպաստում է դրանց ներդրմանն ամենօրյա ուսումնական գործընթացում:

 

Մենթորական մոտեցման հիմքում ընկած է մեծահասակների կրթության հիմնարար սկզբունքը.  ուսումնառությունը, կարողությունների,  հմտությունների և արժեքների ձևավորումն ընթանում են հաջորդական փուլերով, որոնց ընթացքում էլ տեղի է ունենում սովորողների նոր մտածելակերպի ձևավորումը:

 

Նոր հմտություններ սովորող ուսուցիչներն անցնում են մի շարք փուլերով՝ շարժվելով դիտարկումներից դեպի օրինակների ցուցադրումն ու ուղղորդվող փորձը, և վերջապես դեպի ուսուցման նոր մեթոդների ինքնուրույն կիրառումը:

 

Մենթորությունը մի մոտեցում է, որ նպաստում է մանկավարժների մասնագիտական համայնքի ձևավորմանը: Այն ծառայում է որպես փոխադարձ կոլեգիալ կապ՝  մասնագիտական աճ ապահովելով  ներգրավված կողմերի` սկսնակ ուսուցչի և մենթորի համար:

 

Սա երկարատև պարտավորություն պահանջող գործընթաց է, որի համար փոխադարձ նպատակներ են հաստատվում: Այս մոտեցման շարժիչ ուժը համագործակցությունը և փոխադարձ հաջողությունն են:  Ուժեղ կողմերի վրա հիմնված մենթորական մոտեցումը նորարարական քայլ է և նախնական գիտելիքների որոշակի պաշար է ենթադրում:

 

Ծրագիրը կարող է կրթական հաստատությունների և այլ կազմակերպությունների ցանկությամբ անցկացնել «Մենթորական ծրագրով» վերապատրաստման դասընթացներ։

 

Ցանկացողները կարող են դիմել «Քայլ առ քայլ» ԲՀ գրասենյակ։
Մեր գործընկերները