«ՔԱՅԼ ԱՌ ՔԱՅԼ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
   
Նորություններ

«Քայլ առ քայլ» բարեգործական հիմնադրամը արդեն երկրորդ տարին Հայաստանում ներկայացնում է «Բեռնար վան Լիր» հիմնադրամի կողմից հրատարակվող «Վաղ մանկության կրթության խնդիրները» միջազգային հանդեսը։
Գործընկերներ

 

Մենք Facebook-ում

Մեր գործունեությունը


 • նպաստել նախադպրոցական, դպրոցական, բուհական ոլորտներում ուսուցիչների, մանկավարժների և ոլորտի այլ մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերի բարեփոխումներին
 • կազմակերպել վերապատրաստումներ, որոնց նպատակը մեր հանրապետության հեռավոր շրջաններում երեխայակենտրոն ուսուցման մոտեցումների ներդրումն է
 • զարգացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև նախադպրոցական հաստատությունների և դպրոցի վարչական աշխատողների կարողությունները՝ կրթական համակարգի կառավարման օղակների ժողովրդավարացմանը նպաստելու համար
 • վերազինել մանկավարժական համալսարանների և քոլեջների պրոֆեսորադասախոսական կազմն և ուսանողներին վաղ մանկության վերաբերյալ նոր գիտելիքներով, ծանոթացնել ժամանակակից նորարարական մոտեցումներին և նպաստել ուսումնական գործընթացի արդիականացմանը: 
 • մշակել մեխանիզմներ որակյալ կրթության իրականացումն ապահովելու համար
 • մենթորական օժանդակություն ցուցաբերել ուսուցիչներին
 • օժանդակել ներառական դասարանների ստեղծմանը՝ հատուկ կարիքներով երեխաներին հանրակրթական կրթօջախներում ներգավելու համար
 • ստեղծել նորարար ուսումնական հաստատությունների և մանկավարժների ցանց, որը կարող է դառնալ կրթական համակարգի փոփոխությունների ակտիվ կրողն ու տարածողը
 • վերահսկել ծրագրերի իրականացման որակը մանկապարտեզներում և դպրոցներում` հիմնվելով հստակ չափորոշիչների վրա
 • մշակել և իրականացնել ծրագրեր ընտանիքների համար՝ ծնողավարման հմտությունները բարելավելու նպատակով
 • նպաստել անապահով համայնքներում այլընտրանքային նախադպրոցական կրթական ծառայությունների ստեղծմանը
 • ստեղծել և տպագրել գրականություն երեխաների, ուսուցիչների/մանկավարժների և ծնողների համար

Մեր գործընկերները